Zasedání zastupitelstva

Zveřejněno: 23. 6. 2015, zapsal: ict-optim.cz , přečteno: 1858x

Obecní úřad Těškov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Těškov, svolaného starostou obce podle § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Těškov

Doba konání:

středa 1.července 2015 od 18:00 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
  2. Volba členů finančního a kontrolního výboru
  3. Výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce soc. zařízení
  4. Rozpočtový výhled
  5. Koupě části p.p.1245 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
  6. Různé
  7. Závěr