image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, jednání zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, jednání zastupitelstva


Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Důležité vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Inventarizace majetku 2022 (PDF) 5.9.2022 
Obecně závazná vyhláška obce Těškov, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného (PDF) 1.4.2022
Obecně závazná vyhláška obce Těškov č.1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (PDF) 1.1.2023
Obecně závazná vyhláška obce Těškov č.1/2021 o nočním klidu (PDF) 15.11.2021
Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku ze psů (PDF) 3.3.2020
Obecně závazná vyhláška obce Těškov č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Těškov (PDF) 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (PDF) 1.7.2017
Vyhláška č. 5/2012 Požární řád obce Těškov (PDF) 19.12.2012

Zápisy z jednání Zastupitelstva obce